Värvi muutvad lisandid

Muidu topsis üls värv, puutub kokku vedelikuga - teine värv. 
Seal fogireerivad nt mahneesiumglütsinaat

Magnresiummalaat https://iherb.co/gMVjZeFU 

Tõsine üllataja jälle - alatasa laost otsas. Kui laos ja tellimisega küpned taha saab, loe end õnnelikuks inimeseks.

Väga hea üldmahneesium. Palju pehmem kehale kui nt magneesiumtsitraat. Viimane teeb kergemini kõhu lahti, malaat, aga mitte.


Viimati uuendatud 1.01.2023

Kommentaarid

Oluline info: Leheküljel olevad postitused on informatiivse iseloomuga. Lehekülg ei ole mõeldud andma meditsiinilist nõu mistahes viisil. Postitused on koostatud olemasoleva kirjanduse, teadusuuringute, loengute, kogemuste ja ettevõtete poolt esitatud info (labori uuringud, toodete ja tehnoloogiate kirjeldused) põhjal. Lehekülg ei tegele toodete müügiga ega edasimüümisega mistahes viisil. Postitaja ei ole ka ühegi vitamiine-mineraalaineid või toidulisandite müüva ettevõtte töötaja/turustaja. Kasutades ostlemiseks selle keskkonna linke saab sümboolselt toetada lehekülje jätkumist ja arenemist ehk Sulle kasuliku info leidmist. Postitaja võib saada väikseid ande toodete, kingituste või ostlemiskrediidina (see ei ole töö tasu artikli koostamiseks). Terviseteemadel pea nõu endale usaldusväärse ja teadliku meditsiini töötajaga ning tee oma uurimistöö.